MONTERA & BYGGA

Med byggsatsen följer en utförlig beskrivning, steg för steg, hur du på bästa sätt bygger ihop din stuga.