Varukorg

Varukorg

Vi har semesterstängt v.28, 29, 30 och 31 . Akuta ärenden hanteras via infomailen.

Vibostugan - Det ansvarsfulla företaget

Att tänka hållbart är en självklarhet för oss. Vi klimatinvesterar i närområdet genom att plantera träd – i en region som behöver det – och gör nytta både för klimat och människor.

Träden binder dels CO2 ur atmosfären – men säkrar dessutom framtidens material – för nya husbyggnationer.

Dessutom skapar vi nya arbetstillfällen och möjligheter i närområdet (träden planteras Litauen), eftersom vi där kan skapa ny skog som inte annars hade planterats, med en fantastisk bonitet.

För varje såld stuga väljer vi alltså att plantera 10 nya träd.

Med andra ord för varje stuga som ni köper så planterar vi virke till en ny.

Ett sätt att agera lokalt – och påverka globalt!