Vibostugan (Vibovillan i Ambjörnarp AB) är certifierade enligt PEFC!

 

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification och är en certifiering för miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samt biologisk mångfald. Den syftar samtidigt till att vår kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas.  PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjepartscertifierare, vilka är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac.