Installation av modulstuga

 

Vibostugan säljer och installerar olika sorters modulstugor i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra kunder skall vara nöjda med sitt köp.
Därför har vi valt ut installatörer som är professionella och gör fina arbeten. Självklart är de ackrediterade av oss.
Här hittar du information om vår installation av modulstugor och tillhörande tillval. Se till att du har koll på vad som ingår i installationen och vilket ansvar du själv har som kund.

Vad ingår i installationen?

 

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören
följer här vad som ingår i en installation av din modulstuga:
● Ihopspikning av bjälklag.
● Montering av väggmoduler.
● Montering av medföljande fönster och dörrar.
● Sättning av takstolar.
● Läggning av underlagsgolv.
● Läggning av råspont på tak.
● Spikning av underlagspapp.
● Grovstädning av installationsplats.

Förutsättningar för installationen (5)

 

● Plintgrund skall vara avvägd och klar bjälklagsmontage.
● Allt material skall finnas på plats vid monteringstillfället.
● Allt material skall skyddas från fukt innan monteringstillfället.
● Installatören skall kunna nå installationsplatsen i egen bil.
● Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra
transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå
installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation
avtalas direkt med installatör.
● Om det vid montering visar sig att en eller flera av
förutsättningar inte är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad för
avhjälpande av detta tillkomma.

Vem installerar min modulstuga?

 

För att kunna hålla korta väntetider har vi på de flesta orter avtal med
flera installatörer. Vi lägger ut arbetet på den som för tillfället har kortast
väntetid. Därför kan vi inte på förhand säga exakt vem som kommer att
installera just din modulstuga. Efter lagd order inväntar du telefonkontakt
från utsedd installatör, för inbokning av en tid som passar er båda.

Komplettera med tillval

 

Du har även möjlighet att komplettera din beställning med en rad olika
tillval. Varje tillval har en tillhörande installation.
● Grund
● Isolersats
● Plåtsats/vattenavrinning
● Plåttak
● Taksats – Ytpapp
● Taksats – Shingel

Information kring varje tillval hittar du här nedanför.
Kontakta gärna vår säljavdelning för rådgivning kring tillval på
telefonnummer 0325-58 70 00.

 

Tillval

 

Grund

 

Se tillhörande PDF

Isolersats

 

Vad ingår?

● Montering av upplagsbrädor.
● Montering av blindbottenboard.
● Montering av medföljande isolering till golv, väggar och tak.

Plåtsats/vattenavrinning

 

Vad ingår?

● Montering av vindskiveplåt.
● Montering av rännkrokar, takrännor och ränngavlar.
● Håltagning för kupoler.
● Montering av rörsvep, stuprör, mellanstycken och utkastare.

Plåttak

 

Vad ingår?

● Montering av fotplåt.
● Tillpassning och läggning av plåttak.
● Montering av gavelbeslag, nockstöd och nockbeslag.

Taksats – Ytpapp

 

Vad ingår?

● Montering av fotplåt.
● Läggning av ytpapp.

Taksats – Shingel

 

Vad ingår?

● Montering av fotplåt.
● Läggning av takshingel.
● Montering av nockplatta.

 

Teknisk specifikation

 

Allmänt

 

Rotavdrag: Tjänsten/tjänsterna är ej godkänd för rotavdrag (1)

Tillstånd: Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns. Klicka här för mer information (2)

Arbete

 

Grovstädning: Ja

Grund och markanläggning: Nej

Bortforsling av emballage: Nej

Installation på plats utan farbar väg: Nej (3)

Rivning av befintlig stuga: Nej

Material

 

Beslag, skruv & spik: Ja

Utefog: Ja

Underlagspapp: Ja

Förberedelser för kund

 

Plocka undan på installationsplats: Kunds ansvar

Grund och markanläggning: Kunds ansvar

Lyfta in produkt till installationsplats: Kunds ansvar (4)

Fotnoter

 

(1) ROT-avdrag ges ej för att bygga ett helt nytt hus eller en friggebod, ett garage, ett växthus eller en liknande fristående byggnad,
enligt Skatteverkets regler.

(2) Vibostugan förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part
efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Vibostugan alla eventuella kostnader som
uppstår i samband med demontering. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

(3) “Icke farbar väg” = Påtvingade stopp, såsom ex. båt, för att komma fram till tomten med hantverkarens egen bil.

(4) Produkten skall finnas i, eller i direkt anslutning till installationsplats. Om detta inte är möjligt kan överenskommelse med installatör

gällande bärhjälp avtalas. Pris för bärhjälp avtalas med installatör.
(5) Om en eller fler förutsättningar ej är uppfyllda och leder till utebliven installation debiteras du som kund 1000 kr i form av en
“bomkörningsavgift”.

Kan endast beställas i samband med köp av huvudartikel.