Plåt för inklädnad av bjälklaget.
Färg: Silvermetallic.