Vibo Agen 15 En knuttimrad Friggebod med pulpettak i så kallad
Funkisstil. Levereras som byggsats med färdigkapade och knutade
timmerprofiler. Till boden kan man välja till ett isoleringspaket,
ytpapp och plåtsats. Ett rejält trädgårdsförråd med plats för både
maskiner, redskap och snickarbänk.

Tillverkningsvara - Levereras normalt inom 2 -4 veckor. Leverans sker hem till tomten.
Gäller för fastlandstransport, se villkor.