Varukorg

Varukorg

Attefallshus regler

Attefallshus är ett utmärkt sätt att öka bostadsytan i ditt hem och kan användas på flera olika sätt, till exempel som extra bostad, kontor, förråd eller gästhus. Men innan du börjar bygga är det viktigt att känna till de regler och bestämmelser som gäller, inklusive reglerna för maxhöjd på attefallshus och möjligheten för attefallshus med 2 våningar.

🏡 Attefallshus regler

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvm, även uppföra attefallshus utan bygglov. Attefallshuset får ha en maxhöjd, eller taknockshöjd, på 4 meter. Detta innebär att det är möjligt att bygga ett attefallshus med två våningar eller ett loft, så länge den totala höjden inte överstiger 4 meter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Friggebod kräver ingen bygganmälan och får var upptill 15 kvm.

Frågor och svar om regler för attefallshus

📏 Hur stort får ett attefallshus vara?

Sedan den 1 augusti 2020 är det tillåtet att uppföra en komplementbyggnad eller komplementbostadshus på max 30 kvm och med en taknockshöjd på max 4 m i närhet av ditt en- eller tvåbostadshus, utan bygglov, dock krävs en bygganmälan. Attefallshuset får ej byggas närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Om attefallshuset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts grannarnas godkännande.

Hur stor får totala arean vara på tomten?

Attefallshuset, oavsett 25 kvm eller 30 kvm och friggebodens (s.k. komplementbyggander) totala area på din tomt får max uppgå till 30 kvm.

Dessa 30 kvm kan disponeras till exempel 20 kvm + 10 kvm istället för 15 kvm + 15 kvm.

Om du redan har en friggebod på 15 kvm på tomten kan du alltså inte bygga ett attefallshus på 30 kvm.

Arean för huset får alltså delas upp i delar, till exempel en gäststuga på 20 kvm och ett förråd på 10 kvm.

Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus.

Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus där.

📐 Viktiga mått att känna till?

För attefallshus gäller högsta nockhöjd på 4 meter från marken (inkl. plintar). Attefallshuset får ej byggas närmare än 4,5 från tomtgräns.

Om attefallshuset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts grannarnas godkännande.

För friggebod 5-15 kvm gäller högsta taknock 3 meter från marken (inkl. plintar).

Tänk på att hålla avstånd mellan byggnaderna gällande brandrisken. Normalt 7 m.

 

🏡 Attefallshus

Attefallshus kan vara ett bra sätt att maximera bostadsytan på din fastighet. Ett attefallshus med två våningar eller loft kan vara särskilt effektivt för att optimera utnyttjandet av den tillåtna taknockshöjden på 4 meter. Det är viktigt att notera att även om du har möjlighet att bygga ett attefallshus med två våningar, så kan du inte överstiga den maximala tillåtna taknockshöjden av 4 meter.

 • 💡 Max 30 kvm (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)
 • 💡 Taknockshöjd max 4 m
 • 💡 Ej närmare än 4,5 m från tomtgränsen (grannarnas godkännande krävs vid närmare avstånd)
 • ❗ Bygganmälan krävs

🏠 Friggebod

 • 💡 Max 15 kvm
 • 💡 Taknockshöjd max 3 m
 • 💡 Ej närmare än 4,5 m från tomtgränsen (grannarnas godkännande krävs vid närmare avstånd)

📏 Total area för attefallshus och friggebod

 • 💡Max 30 kvm total area
 • 💡 Exempel på fördelning: 20 kvm + 10 kvm eller 15 kvm + 15 kvm
 • ❗ Om 15 kvm friggebod redan finns, kan man inte bygga ett 30 kvm attefallshus

🔥 Brandrisk

 • 💡 Rekommenderat avstånd mellan byggnader: 7 m

🏘️ När får man bygga ett attefallshus

Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett Attefallshus.

Med enbostadshus avses ett bostadshus med endast en bostadslägenhet.

Med tvåbostadshus avses ett bostadshus med två bostadslägenheter. En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus och kan också innefatta större kolonistugor.

💡 Användningsområde för attefallshuset

Behöver man mer utrymme är attefallshus en väldigt bra lösning.

Attefallshus på 25 kvm kan användas både som en extra bostad i form av en permanentbostad, men också som ett komplementhus t.ex. ett garage, kontor, förråd eller gästhus. Det är perfekt för alla som vill lägga till extra bostadsyta utan att behöva oroa sig för bygglov. Dessutom är det lätt att montera.

Attefallshus kan användas både som komplementbostadshus i form av permanentbostad eller fritidshus men också som komplementhus t.ex. garage, kontor, förråd eller gäststuga.

📋 Hur gör man en bygganmälan till byggnadsnämnden?

En bygganmälan till kommunen krävs och grannens skriftliga medgivande om utbyggnaden eller det nya huset ligger närmare än 4,5 m från tomtgränsen. Du får dock inte bygga utan dispens där strandskydd råder.

För attefallshusen behövs en bygganmälan till byggnadsnämnden för er kommun där ni tänkt placera huset.

Om ni ska placera huset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs även grannens skriftliga medgivande.

Du måste ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får påbörja byggandet av ditt Attefallshus. Nämnden fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. För anmälningspliktiga åtgärder upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Det är att rekommendera att kontrollera och ha en bra dialog med kommunen vad som gäller i just ert specifika fall då vissa inskränkningar och krav kan förekomma.

👥 Hur nära får man bygga sina grannars tomt?

Det är viktigt att vara medveten om hur nära man får bygga sitt attefallshus, friggebod eller växthus till grannarnas tomtgräns. Enligt reglerna är det så att byggnaderna inte får stå närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

I vissa fall kan det dock finnas skäl att bygga närmare grannen, men i sådana fall krävs att den berörda grannen godkänner detta. Tänk på att få det skriftligt. Det är alltså viktigt att ta hänsyn till sina grannars rättigheter och intressen när man planerar att bygga ett attefallshus eller liknande byggnad.

För att undvika problem och missförstånd med grannarna är det bra att informera dem om dina byggplaner i god tid och hålla en öppen kommunikation. På så sätt kan eventuella problem lösas innan bygget påbörjas och ni kan fortsätta vara goda grannar.

Relaterade artiklar

Länkar
Attefallshus