Varukorg

Varukorg

Regler för att bygga en friggebod: En komplett guide

Reglerna för friggeboden är viktiga att känna till innan man börjar bygga. Det finns vissa bestämmelser och begränsningar som man måste följa för att få bygga på sin tomt. 

För att bygga en friggebod på högst 15 kvm krävs inget bygglov. Det är viktigt att notera att detta gäller endast för de som har ett en- eller tvåbostadshus.

Friggebod: Vad är det och vad är det användbart för?

Att bygga en friggebod är ett bra sätt att utöka bostadsutrymmet utan att behöva söka bygglov. Dessa byggnader är avsedda som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus och måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten innan du börjar bygga din friggebod. Det finns vissa begränsningar när det gäller byggnadsarea och höjd för friggebodar.

Den totala byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. Detta innebär att friggeboden ska vara i omedelbar närhet av bostadshuset och placeras på egen tomt. Detta gör det möjligt att använda friggeboden för olika syften utan att det påverkar huvudbyggnaden.

Att bygga ett nytt hus kräver ofta ett bygglov, men det finns undantag. En friggebod är en sådat undantag. För att bygga en friggebod behöver du inte ansöka om bygglov, men det finns fortfarande krav som måste uppfyllas enligt plan- och bygglagen. Dessa krav kan variera beroende på var i landet du bor.

För att en byggnad ska klassas som en friggebod måste följande kriterier vara uppfyllda:

1
Befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
2
Byggnaden ska vara en komplementbyggnad till huvudbyggnaden:
3
Maximalt tillåten byggnadsarea är 15,0 m²:
4
Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter
5
Placering i omedelbar närhet till huvudbyggnaden
6
Byggnaden ska vara fristående och inte byggas ihop med annan byggnad
7
Minst 4,5 meter från gränsen till närmaste tomt

 

Så här säkerställer du grannarnas godkännande innan du bygger en friggebod

Innan du påbörjar byggnationen av din friggebod, är det viktigt att kontrollera avståndet till grannarnas tomtgränser. Enligt byggreglerna krävs det ett skriftligt medgivande från berörda grannar om du önskar placera friggeboden närmare än 4,5 meter från gränsen. Detta är för att säkerställa att grannarna inte påverkas negativt av byggnationen och att det finns tillräckligt med utrymme mellan byggnaderna. Så se till att kontakta dina grannar och få deras medgivande om du tänt placera friggeboden närmare än 4,5 meter innan du börjar bygga.

Friggebod Vibo Anderstorp 10
25 176 kr
Friggebod Vibo Elodie 15
60 791 kr

Vad kan man använda en friggebod till?

En friggebod är en komplementbyggnad som är utformad för att komplettera ett en- eller tvåbostadshus. Den är ett flexibelt utrymme som kan användas för många olika ändamål.

Några populära användningsområden för en friggebod inkluderar:

Redskapsbod: En friggebod kan användas som ett utrymme för förvaring av trädgårdsredskap, gräsklippare och andra verktyg.

Förråd: En friggebod är ett utmärkt val för förvaring av saker som inte har plats i det ordinarie huset.

Växthus: En friggebod kan användas som ett växthus för odling av grönsaker eller blommor.

Gäststuga: En friggebod kan användas som en gäststuga för gäster eller som ett eget utrymme för vistelse åt släkt och vänner.

Bastu: En friggebod kan användas som ett eget utrymme för bastubad.

Sjöbod: En friggebod kan användas som ett eget utrymme för förvaring av utrustning för vattenaktiviteter.

Det viktigaste att tänka på är att friggeboden är ett utrymme som är designat för att komplettera det ordinarie huset och dess användning bör vara relaterad till detta. 

Vad innebär det med en- och tvåbostadshus? 

I detta inlägg har vi nämnt en- och tvåbostadshus en hel del. Men vad är egentligen det. Ett en- eller tvåbostadshus är en befintlig byggnad som är avsedd för bostadsändamål. För att få bygga en friggebod på en tomt måste det finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Det finns ingen specifik krav på storleken på bostadshuset, så även ett litet bostadshus kan räknas som ett en- eller tvåbostadshus.

Det kan vara viktigt att notera att om det inte finns något bostadshus på tomten, så får man inte bygga en friggebod.

Strandskydd för friggebod vid byggande nära vatten

Det är viktigt att ta hänsyn till strandskyddet när man bygger nära hav, sjöar eller vattendrag. Enligt miljöbalken kan det krävas strandskyddsdispens för detta. För mer information, kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Tillstånd krävs för friggebod nära allmän väg

Om du planerar att bygga en friggebod nära en allmän väg, är det viktigt att ta hänsyn till trafiksäkerheten. I detta fall kan det krävas tillstånd från länsstyrelsen, men endast om det inte är ett detaljplanelagt område.

Rådgivning från byggnadsnämnden innan byggande av friggebod

Det är alltid en god idé att kontakta byggnadsnämnden innan du börjar bygga en friggebod. De kan ge dig information om vad som gäller för just din plats och byggplaner. På så sätt kan du undvika problem och vara säker på att byggnationen sker enligt gällande lagar och regler.

Friggebod 15 kvm Funkis Vibo Elsa
Friggebod Vibo Elsa 15
69 638 kr
Friggebod 15 kvm Vibo Emma
Friggebod Vibo Emma 15
62 175 kr
Friggebod Vibo Esmeralda 15
60 482 kr
Friggebod 15 kvm Funkis Vibo Ellinor
Friggebod Vibo Ellinor 15
93 285 kr
Friggebod 15 kvm Vibo Emma
Friggebod Vibo Erika 15
59 192 kr
Friggebod Förråd 5 kvm Vibo Anderstorp 5
Friggebod Vibo Anderstorp 5
17 651 kr
Friggebod 15 kvm Funkis Vibo Evelina
Friggebod Vibo Evelina 15
66 709 kr
Friggebod Vibo Eva 15
68 202 kr
Friggebod Vibo Anderstorp 10
25 176 kr
Friggebod Förråd 7
Friggebod Vibo Jonstorp 7,5
24 989 kr

Relaterade artiklar

Länkar
Attefallshus