Varukorg

Regler för att bygga en friggebod: En komplett guide

Reglerna för friggeboden är viktiga att känna till innan man börjar bygga. Det finns vissa bestämmelser och begränsningar som man måste följa för att få bygga på sin tomt. 

För att bygga en friggebod på högst 15 kvm krävs inget bygglov. Det är viktigt att notera att detta gäller endast för de som har ett en- eller tvåbostadshus.

Friggebod: Vad är det och vad är det användbart för?

Att bygga en friggebod är ett bra sätt att utöka bostadsutrymmet utan att behöva söka bygglov. Dessa byggnader är avsedda som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus och måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten innan du börjar bygga din friggebod. Det finns vissa begränsningar när det gäller byggnadsarea och höjd för friggebodar.

Den totala byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. Detta innebär att friggeboden ska vara i omedelbar närhet av bostadshuset och placeras på egen tomt. Detta gör det möjligt att använda friggeboden för olika syften utan att det påverkar huvudbyggnaden.

Att bygga ett nytt hus kräver ofta ett bygglov, men det finns undantag. En friggebod är en sådat undantag. För att bygga en friggebod behöver du inte ansöka om bygglov, men det finns fortfarande krav som måste uppfyllas enligt plan- och bygglagen. Dessa krav kan variera beroende på var i landet du bor.

För att en byggnad ska klassas som en friggebod måste följande kriterier vara uppfyllda:

1
Befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
2
Byggnaden ska vara en komplementbyggnad till huvudbyggnaden:
3
Maximalt tillåten byggnadsarea är 15,0 m²:
4
Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter
5
Placering i omedelbar närhet till huvudbyggnaden
6
Byggnaden ska vara fristående och inte byggas ihop med annan byggnad
7
Minst 4,5 meter från gränsen till närmaste tomt

 

Så här säkerställer du grannarnas godkännande innan du bygger en friggebod

Innan du påbörjar byggnationen av din friggebod, är det viktigt att kontrollera avståndet till grannarnas tomtgränser. Enligt byggreglerna krävs det ett skriftligt medgivande från berörda grannar om du önskar placera friggeboden närmare än 4,5 meter från gränsen. Detta är för att säkerställa att grannarna inte påverkas negativt av byggnationen och att det finns tillräckligt med utrymme mellan byggnaderna. Så se till att kontakta dina grannar och få deras medgivande om du tänt placera friggeboden närmare än 4,5 meter innan du börjar bygga.

Frigebod Edda 15 kvm Funkis Byggsats
Friggebod Vibo Edda 15
80 669 kr 76 635.55 kr
Friggebod Vibo Eva 15
65 827 kr 62 535.65 kr
Friggebod Vibo Anderstorp 10
22 801 kr
Friggebod 15 kvm Vibo Emily
Friggebod Vibo Emily 15
92 706 kr 88 070.70 kr

Vad kan man använda en friggebod till?

En friggebod är en komplementbyggnad som är utformad för att komplettera ett en- eller tvåbostadshus. Den är ett flexibelt utrymme som kan användas för många olika ändamål.

Några populära användningsområden för en friggebod inkluderar:

Redskapsbod: En friggebod kan användas som ett utrymme för förvaring av trädgårdsredskap, gräsklippare och andra verktyg.

Förråd: En friggebod är ett utmärkt val för förvaring av saker som inte har plats i det ordinarie huset.

Växthus: En friggebod kan användas som ett växthus för odling av grönsaker eller blommor.

Gäststuga: En friggebod kan användas som en gäststuga för gäster eller som ett eget utrymme för vistelse åt släkt och vänner.

Bastu: En friggebod kan användas som ett eget utrymme för bastubad.

Sjöbod: En friggebod kan användas som ett eget utrymme för förvaring av utrustning för vattenaktiviteter.

Det viktigaste att tänka på är att friggeboden är ett utrymme som är designat för att komplettera det ordinarie huset och dess användning bör vara relaterad till detta. 

Vad innebär det med en- och tvåbostadshus? 

I detta inlägg har vi nämnt en- och tvåbostadshus en hel del. Men vad är egentligen det. Ett en- eller tvåbostadshus är en befintlig byggnad som är avsedd för bostadsändamål. För att få bygga en friggebod på en tomt måste det finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Det finns ingen specifik krav på storleken på bostadshuset, så även ett litet bostadshus kan räknas som ett en- eller tvåbostadshus.

Det kan vara viktigt att notera att om det inte finns något bostadshus på tomten, så får man inte bygga en friggebod.

Strandskydd för friggebod vid byggande nära vatten

Det är viktigt att ta hänsyn till strandskyddet när man bygger nära hav, sjöar eller vattendrag. Enligt miljöbalken kan det krävas strandskyddsdispens för detta. För mer information, kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Tillstånd krävs för friggebod nära allmän väg

Om du planerar att bygga en friggebod nära en allmän väg, är det viktigt att ta hänsyn till trafiksäkerheten. I detta fall kan det krävas tillstånd från länsstyrelsen, men endast om det inte är ett detaljplanelagt område.

Rådgivning från byggnadsnämnden innan byggande av friggebod

Det är alltid en god idé att kontakta byggnadsnämnden innan du börjar bygga en friggebod. De kan ge dig information om vad som gäller för just din plats och byggplaner. På så sätt kan du undvika problem och vara säker på att byggnationen sker enligt gällande lagar och regler.

Friggebod Förråd 7,5 kvm Vibo Finnstorp 7,5
Friggebod Vibo Finnstorp 7,5
22 745 kr
Friggebod Vibo Emilia 15
56 000 kr 53 200 kr
Friggebod 15 kvm Funkis Vibo Ebba
Friggebod Vibo Ebba 15
70 861 kr 67 317.95 kr
Friggebod Vibo Esmeralda 15
58 107 kr 55 201.65 kr
Friggebod Förråd 5 kvm Vibo Anderstorp 5
Friggebod Vibo Anderstorp 5
15 276 kr
Friggebod 10 kvm Vibo Amalia
Friggebod Vibo Amalia 10
42 991 kr 40 841.45 kr
Friggebod 15 kvm Funkis Vibo Ellen
Friggebod Vibo Ellen 15
82 941 kr 78 793.95 kr
Friggebod 10 kvm Vibo Alma
Friggebod Vibo Alma 10
47 585 kr 45 205.75 kr
Friggebod 15 kvm Vibo Emma
Friggebod Vibo Erika 15
56 817 kr 53 976.15 kr
Friggebod 10 kvm Vibo Agnes
Friggebod Vibo Agnes 10
48 685 kr 46 250.75 kr
Friggebod 15 kvm Funkis Vibo Evelina
Friggebod Vibo Evelina 15
64 334 kr 61 117.30 kr
Friggebod Vibo Engla 15
60 523 kr 57 496.85 kr
Frigebod Edda 15 kvm Funkis Byggsats
Friggebod Vibo Edda 15
80 669 kr 76 635.55 kr
Friggebod 10 kvm Vibo Alice
Friggebod Vibo Alice 10
43 845 kr 41 652.75 kr
Friggebod 15 kvm Farstukvist Vibo Elvira
Friggebod Vibo Elvira 15
63 381 kr 60 211.95 kr
Friggebod 15 kvm Funkis Vibo Ellinor
Friggebod Vibo Ellinor 15
90 910 kr 86 364.50 kr

Relaterade artiklar