Varukorg

Varukorg

Vi har semesterstängt v.28, 29, 30 och 31 . Akuta ärenden hanteras via infomailen.

Reklamation

Reklamationsåtagande

Byggnaden levereras obehandlad och har genomgått en packningskontroll.
Vi ber Dig ändå att vid leverans se över alla delar och kontrollera dessa mot materiallistan.

Vår reklamationsrätt täcker ej:

– Naturliga färgskiftningar i träet.
– Färgvariationer i virket som inte påverkar dess livslängd.
– Delar som har blivit behandlade eller monterade.
– Kvistutslag på delar som ej är bärande eller på annat sätt påverkar byggnadens stabilitet.
– Små, ej genomgående sprickor eller sprickor och kvistutslag i virket som inte påverkar byggnadens
konstruktion eller stabilitet.
– Golvträ är endast ett underlagsgolv. Det kan förekomma små hål, kvistutslag, sprickor etc.
– Vridet trä som ändå kan monteras.
– Råspont eller underlagsgolv som delvis har vankant, små hål och/eller kvisturslag, eller ohyvlade
områden.
– Vid undermålig träbehandling.
– Reklamationer efter det att huset är monterat på felaktigt sätt eller felaktigt utförd grund.
– Om det utförts förändringar på byggnaden utöver de som står angivna i monteringsanvisningen.
– Extra monterade fönster och dörrar.
– Om byggnaden målats med svart färg och/eller behandlats med järnvitrol.

Reklamationsrätten begränsar sig enbart till ersättningsvaror och saknat eller felaktigt material.
Ersättningsvaror levereras alltid obehandlade.

Producenten förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar på produkten.
Då köpet skett via återförsäljare ska alla eventuella reklamationsärenden gå via dessa.

Denna information måste alltid medfölja ett reklamationsärende:

 • Order eller fakturanummer
 • Typ av skada/fel ex: Del saknas, Del skadad, Transportskada
 • Vid transportskador var noga med att kontrollera materialet innanför förpackningen.
  För att säkerställa att produkten inte skadas mer ska den skyddas mot väder och annan yttre påverkan.
  OBS! Synliga transportskador vid leveranstillfället skall också rapporteras till transportören.
 • Felet ska beskrivas med bilder och i textform, där ska det framgå vilken artikel (stuga/förråd) och vilken
  del av denna artikel det gäller. Bilder ska vara tagna så att hela skadan syns i bilden/bilderna.
  Även bild/bilder på produkten i sin helhet ska bifogas.

 

Reklamationsärenden skickas till: info@vibostugan.se

Märk mejlet med ”Reklamation” i ämnesfältet.

Eller via formuläret nedan.