Varukorg

5% på Redskapsbodar

,

Så här bygger du en friggebod eller ett attefallshus från ViboStugan

Om ni vill bli nöjda med byggandet av er stuga är det viktigt att ni läser och förstår ritningarna noggrant. Se till att ni har alla nödvändiga verktyg och kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen och sortera i lämpliga delar. Med lite förberedelser och organisation kommer ni att kunna bygga er drömstuga utan problem! Vi går igenom stegen i denna guide.

Först och främst råder vi er att läsa igenom dessa anvisningar om råd och viktig info innan ni påbörjar uppförandet av er nya stuga. 

Nedan följer även några enkla men viktiga saker att komma ihåg och  tänka på…

Låt oss nu börja gå igenom de olika stegen för hur man monterar ett attefallshus eller friggebod från Vibostugan. 

Hela byggbeskrivningen finns även att läsa som pdf.

Steg 1 – Grunden

Iordningställ grund och grundläggning enligt ritningen som heter A01.

En välgjord grund som är helt i våg är en förutsättning för ett lyckat resultat. Se också till att ytan är jämn och helt rektangulär. Grundplintar utförs av lecablock, betongsten, gjutna plintar eller likvärdigt. Läs mer om hur man väljer rätt grund här. Grundplintar skall vara anlagda på sättningsfritt underlag.

Grunden bör vara på normal grundläggningshöjd över markytan. Se också till att nödvändig ventilation finns under byggnadens golv. 

Exempel om ni väljer att byggnaden ska stå på betongplintar: 

– Gräv hål för plintarna (till frostfritt djup). 

 -Gräv ur 20-25 cm, all matjord skall avlägsnas 

– Placera ut plintarna, väg in och fyll igen hålen runt om. 

– Lägg ut en markduk. 

– Fyll på med ca 20 cm makadam. Området under och runt stugan skall vara väldrenerat. Plintar ska placeras enligt gällande ritning. 

OBS! Grundplintar under bärlina utförs med ovansida
OBS! 100 mm under övriga plintar, se ritning A01

Tänk på att också planera marken i och omkring grunden, se till att anordna fall från byggnaden så att det inte bildas en vattensamling under huset.

Nedan syns ett exempel på hur en plintplan kan se ut från ritning A01. Var noga med att du kollar plintplanen för just din stuga. 

Steg 2 – Bjälklaget

Nu ska vi börja bygga på riktigt. Läs noga igenom byggbeskrivningen med tillhörande ritningar som följer med produkten. Montering av våra byggnader kräver viss erfarenhet. Vid behov rekommenderar vi att du kontaktar en fackman för rådgivning. Byggmaterialet levereras delvis i färdigkapade längder, mindre justeringar kommer att krävas. 

Börja med att lägga ut bjälklaget på marken bredvid plintsättningen, det går även bra att spika direkt på plats på plintarna.

Spika ihop det enligt måttangivelserna på ritning A07. 

Varje bjälke spikas med 3 st spik 100 x 3,4.

Placera bärlinan på den mittersta plintraden.

Vissa Modul modeller har skarvat bjälklag. Se ritning A07 för placering och utförande.

Om bjälklaget ska isoleras monteras upplagsbräda 16×100 centriskt under varje bjälke och ytterkant på alla kantbjälkar som stöd för trossbottenskivorna. 

Vid beställning av skjutdörrsparti se dess medföljande ritning gällande bjälklaget. Där monteras en extra bjälke! 

Flytta det ihopspikade bjälklaget till plintsättningen. 

Placera därefter grundmurspapp (ingår ej i leveransen) mellan plintarna och bottenram / bärlinan.

Väg upp hela bjälklaget med vattenpass och var noggrann.

Kontrollmät så att båda diagonalmåtten på bottenbjälklaget är lika. 

Skråspika fast bärlinan vid varje bjälke med 2st spik 100×3,4. En från varje sida. Förankra bjälklaget till respektive grundplint enligt de förutsättningar som gäller på er byggnadsplats. (Material för infästning ingår ej i leveransen.)

Steg 3 – Börja montera väggmoduler (börja i ett hörn)

 

Montera väggsektionerna enligt ritning A03.

Börja i ett valfritt hörn och fortsätt vidare runt. Ni kan välja fritt var ni vill
sätta väggsektionerna.

OBS! (Modul 10 har en passmodul som måste vara på en långsida)

Skruva väggsektionerna till bottenramen och golvbjälklaget med skruv 5,0 x 60, 3st i varje sektion.

Staga och loda väggsektionerna.

Vid sammanfogning av hörn se detalj på ritning A03.

Skruva ihop varje väggsektion genom reglarna 1 st uppe och 1 st nere med skruv 5,0 x 60.

När alla väggsektioner är uppe, kontrollera med vattenpass så sektionerna är lodräta. När allt är bra skruva ihop varje väggsektion med ytterligare 2 skruv 5,0 x 60.

Steg 4 – Montera gavelspetsar

Montera gavelspetsarna på gavelsidorna, skjut intill gavelspetsen så att nedstickande panel ligger mot väggpanelen, skruva underifrån med skruv 5,0 x 60 c/c 400 mm, se ritning A05 och A06

Steg 5 – Anpassa hammarband

Anpassa hammarband 28×70 mellan gavelspetsarna. Spika fast det i varje stående väggregel använd spik 75 x 2,8 se ritningar A03 – A04.

Steg 6 – Rikta in takstolarna

Spänn upp ett snöre på ytterkant takfot mellan gavelspetsarna och använd detta för att rikta in takstolarna.

Spika fast vinkelbeslagen i hammarbanden med 4 st ankarspik 40 x 4,0 enligt måttkedjan på ritning A06.

Spika därefter fast takstolarna med 3 st ankarspik 40 x 4,0 enligt ritningar A04 och A06.

Steg 7 – Påbörja montera råspont

När du riktat upp takstolar och gavelspets så de är raka så ska du använd ett vattenpass och fästa ett par råspont tillfälligt. Därefter kan du påbörjas montering av råsponten.

Börja vid nederkant takfot. Släpp ut råspont minst 300 mm från utsida panel gavelspets.

Råsponten skarvas på takstolarna. Spika fast den nedersta raden råsponten med 2st 75 x 2,8 och resterande med 1st 75 x 2,8 per takstol och gavelspets.

Anpassa sista råsponten i nocken. Avsluta med att rensåga råsponten 300 mm från utsida panel gavelspets. 

Se ritningar A04 – A06

Steg 8 – Komplettera

  1. Komplettera med stödregel – Använd spik 60 x 2,3
  2. Undre vindskivan c/c 300 mm – Använd spik 60 x 2,3
  3. Takfotsbräda c/c 400 mm – Använd spik 75 x 2,8
  4. Trekantslist c/c 400 mm – Använd spik 60 x 2,3


I denna ordning. Se detaljritning  A04 -A05.

OBS. Vid beställt plåttak monteras ej trekantslisten. Se även mått för vindskivor o dyl. i separat monteringsanvisning för plåttaket.

Steg 9 – Underlagspapp

Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).

Monteringsexempel med underlagspapp:

Börja med första våden minst 10 mm utanför den nedre kanten av takfotsbrädan med klisterremsan eller vid behov med godkänt skarvklister.

Fortsätt med omlottläggning minst 100 mm upp till nock.

Gör sedan likadant på andra sidan och avsluta med en våd över nocken.

Underlagspappen ska läggas med den vita sidan uppåt. Vi rekommenderar att ni spikar med pappspik 15 x 2,1 c/c 60 mm i ett zickzack mönster. Se bild ovan.

Lägg pappen upp mot trekantslisten och längdskär på överkant trekantslist.

OBS! Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt behöver monteras omgående.

I samband med montering av permanent ytskikt, komplettera med vindskivelist, hängrännor och andra plåtbeslag.

Steg 10 – Montera yttersta vindskivan

När pappen är färdiglagd, montera den yttersta vindskivan såsom bilden visar ovan, använd spik 75 x 2,8.

 

Steg 11 – Montera underlagsgolv

Montera golvbrädor, spika osynligt med trådspik 60 x 2,3 till golvbjälklaget. Använd ett spikdorn de sista 5 mm. Sista brädan klyvs för att passa in.

Se ritningar A04 – A05.

Golvträet är endast ett underlagsgolv där det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc.

Steg 12 – Montera dörr och fönster

Här ska du vara noga med i vilket skede dörr och fönster ska monteras. Oftast ska det vara en spalt runt fönster och dörr. Detta utrymme kan fyllas med isolering (foderbrädorna
kommer sedan att dölja luftspalten). Följ byggnadens monteringsanvisningar. Tänk på att det alltid går att efterjustera så att öppning och stängning sker utan ansträngning. Använd aldrig hyvel om något skulle kärva.

Tillpassa en bit av golvträ under dörrkarmen.
Montera fönster och dörr, utsida karm = utsida panel.

Väg av fönster och dörrkarm med vattenpass.

Kontrollera diagonalmåtten så dessa blir lika, se ritningar A03 och A05.

Spika eller skruva fast karmarna (skruv medföljer ej), använd spik 100 x 3,4.
Se medskickad detaljritning för dörr / fönstermontering.

Läs mer om hur man monterar en dörr här från Vibostugan här.

Steg 13 – Spika fast foder

Spika fast foder runt fönster och dörr, anpassa och klyv även en täckbräda 16 x 70 under dörren som du spikar med trådspik 60×2,3. Se ritning A05

Om dörrsektion V7 eller fönstersektion med 9×4 fönster V2 placeras på en gavel närmast ett hörn får man anpassa det medföljande fodret, se ritning A03 hörndetalj.

Steg 14 - Hörnpassbit

Spika fast de medföljande hörnpassbitarna med spik 60 x 2,3, se ritning A03

Steg 15 -Montera funkispanel

Anpassa och montera funkispanelen underkant takfotstass, använd spik 60×2,3. Se ritning A04.

OBS! Lämna luftspalt minimum 20 mm.

Steg 16 -Montera funkispanel

Spika fast knutbrädorna med spik 60 x 2,3, se ritning A03.

Steg 17 -Foga dörr och fönster

Lägg en mjukfog över fönster och dörrfoder. (ingår ej i leverans.)

Steg 18 -Måla

Nu återstår bara att måla huset, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färgfackhandel. Behandla dörrbladet noga så att fukt ej tränger in, se beskrivning på utsidan av dörrkarmen.

Lycka till!

Relaterade artiklar