Varukorg

5% på Redskapsbodar

Vad är U-värde för fönster

Om du är på väg att köpa nya fönster har du förmodligen hört talas om begreppet ”u-värde”. Men vad betyder det? Och varför är det viktigt? 

I det här inlägget förklarar vi vad u-värde är och hur det påverkar dina fönster. Vi kommer också att ge några tips om hur du väljer rätt fönster för ditt hem. Håll dig uppdaterad!

Vad är u-värde?

U-värdet är ett mått på hur mycket värme som överförs genom fönstret. Ett högt u-värde innebär att fönstret är mindre energieffektivt och att mer värme överförs genom fönstret.

Detta kan leda till ökade energiräkningar. Så generellt kan man säga att ju lägre u-värde, desto bättre isolerande egenskaper har fönstret.

Även om detta är ett bra mått är det inte alltid perfekt att använda, särskilt inte i varma klimat. I varma klimat är det ofta nödvändigt att ha ett högre u-värde för att möjliggöra ventilation och förhindra att fönstret blir för varmt. Därför är u-värdet inte alltid ett perfekt mått på ett fönsters isolerande egenskaper. Det är dock fortfarande ett användbart verktyg för att jämföra olika typer av fönster.

För oss nordbor är det med andra ord bättre att satsa på ett fönster med lågt u-värde. U-värdet bestäms av fönstrets tjocklek, typen av glas och rammaterialet.  

Det finns några sätt att förbättra ett fönsters u-värde. Ett sätt är att tilläggsisolera fönstret. Isolera utrymmet (fogen) mellan fönsterkarmen och väggreglarna. Detta hjälper till att hålla värmen inne och minska mängden värme som överförs genom fönstret.

Jämföra fönster med hjälp av u-värdet

Det blev just mycket enklare att fönstershoppa! Nu när du vet vad u-värde är kan du enkelt jämföra energieffektiviteten hos två olika fönster. Leta bara efter det lägsta u-värdet så vet du vilket fönster som är mest effektivt. Tänk dock på att u-värdet inte alltid är ett perfekt mått på energieffektivitet.

U-värdet beräknas utifrån en standardiserad storlek, eftersom energimärkningens syfte är att möjliggöra en snabb jämförelse mellan olika fönstertillverkare. Den europeiska produktstandarden anger måtten 1230 x 1480 mm.

U-värdet är ett mått på energieffektivitet och beräknas på följande sätt: W/m2.K (watt per kvadratmeter och kelvin).

Men vad är ett fönsters r-värde då?

Fönstertillverkarna anger också ofta R-värdet för sina fönster, eftersom det är ett bra sätt att jämföra isoleringsegenskaperna hos olika fönster. Men vad är egentligen r-värde?

R-värde är ett mått på ett fönsters värmemotstånd. Ju högre r-värde, desto bättre isolering och desto långsammare överförs värmen. R-värdet bestäms av typen och tjockleken på fönstrets glas samt avståndet mellan glasrutorna.

U-värdet var ju ett mått på hur energieffektivt ett fönster var. Den tar även hänsyn till hela fönsterenheten, inte bara glaset. Ju högre u-värde, desto mer värme överförs genom fönstret, och ju högre r-värde, desto långsammare överförs värmen.

Skillnad mellan enkelglas och 2-glas

Det finns en skillnad i u-värde mellan enkel- och dubbelglas för fönster. Dubbelglasfönster har två glasrutor med ett mellanrum mellan dem, medan enkelglasfönster bara har en glasruta. Detta utrymme bidrar till att bromsa värmeöverföringen och gör 2-glasfönster mer energieffektiva. Till exempel kan ett enkelglas ha ett U-värde på 5,4, medan 2-glas kan förbättra detta värde till 1,5 eller lägre.

Vibostugans friggebodar och attefallshus har 2-glas där u-värdet ligger på 1,4. Detta kommer vara tillräckligt för dom allra flesta bodar och extra hus. Vill man åt ett riktigt bra energifönster bör man titta ner mot u-värden under 1,0.

Summering

Fönster är en viktig del av varje hem och det är viktigt att välja rätt fönster för att spara på energikostnaderna. U-värdet är ett mått på hur mycket värme som överförs genom ett fönster per kvadratmeter, ju lägre u-värde desto bättre isolerande egenskaper har fönstret.

Relaterade artiklar