Varukorg

Varukorg

Vilken grund ska man välja till sin friggebod eller attefallshus?

När du bygger ett attefallshus är ett av de viktigaste stegen att skapa en stabil och jämn grund. Det finns många sätt att göra detta, och den lämpligaste metoden beror på den specifika situationen.

En korrekt byggd grund garanterar stabilitet, smidig montering och hållbarhet för byggnaden. En dålig grund ger motsatt resultat och orsakar extra stress på byggnaden, vilket förkortar dess livslängd och skapar andra problem som att öppna eller stänga fönster och dörrar.

Den här artikeln kommer att diskutera några av de olika alternativen för att bygga en stabil grund för en friggebod eller ett attefallshus.

Välj en bra plats att ställa stugan på

Det finns några saker att tänka på när man väljer plats för sin nya friggebod. Oftast har man en redan klar bild av var man vill placera sin stuga. Men det finns några saker som kan vara bra att tänka på innan man gör sitt slutliga beslut. Finns det möjlighet så välj en högt belägen plats för din stuga eller åtminstone en yta med god dränering så du inte riskerar onödiga problem i framtiden.

Förbered marken för din friggebod / attefallshus grund

När du hittat platsen du vill ställa din friggebod eller attefallshus på är det dags att börja förbereda marken.

För att kunna börja bygga grunden för friggeboden måste du gräva ut platsen för grunden. Det innebär att du behöver gräva upp jorden och skyffla bort eventuellt gräs och ersätta detta med grus på en större yta än huset.

Du bör också dubbelkontrollera att alla mått är korrekta. Det är viktigt att vara metodisk när man bygger en grund eftersom den är kärnan i konstruktionen och eftersom det skulle vara svårt att ändra något i efterhand.

Gräv till frostfritt djup

I inlägget nämner vi vid ett par tillfällen att du behöver att gräva grunden till ett djup under frostgränsen i ditt område. Frostdjupet varierar från plats till plats, så innan du börjar gräva bör du ta reda på hur djupt frostgränsen är där du bor. I allmänhet bör du gräva grunden till din stuga minst 30 cm djupare än frostlinjen.

Olika jordarter är olika känsliga för tjäle. Ju mer vatten marken innehåller, desto känsligare är den för tjäle. För att undvika frostskador måste du gräva bort den frostbenägna jorden och ersätta den med ett material som inte binder vatten på samma sätt, till exempel grus eller sand.

Olika typer av grund till friggebod eller attefallshus som du kan använda

Som ni förstått är grunden otroligt viktig att få till på ett bra sätt, grunden är ju det som ska bära upp byggnaden under alla år. Det finns olika typer av fundament som du kan använda för ditt hus. De fyra vanligaste är betongblock, plintar, platta på mark och markskruv. Tyvärr (eller som tur är) finns inget rätt eller fel när det gäller att välja rätt fundament, alla har sina för och nackdelar. Nedan tittar vi närmare på de olika alternativen.

Betongplintar – Ett av de vanligaste alternativen

(Rekommenderas till de flesta projekt)

Ett av de vanligaste alternativen är att använda betongplintar. Dessa grävs ner till ett frostfritt djup och placeras på rätt nivå. Ytan jämnas sedan ut med grus eller makadam. (Läs ovan om frostfritt djup.)

Hur långt mellan plintar för en friggebod och attefallshus?

I våra byggbeskrivningar har vi en tydlig ritning över hur många plintar du behöver och var dessa ska placeras beroende på vilken byggsats du valt.

Markskruv – Snabbt och enkelt

(Rekommenderas till de flesta projekt)

Markskruv är ett smidigt alternativ till plintar. De är kostnadseffektiva, snabba och enkla att installera och passar till attefallshus och friggebodar i alla storlekar. Skruvarna skruvas ned i marken och kan sedan enkelt korrigeras i höjd.

Det som kan försvåra installation är om marken i sig är väldigt stenig. Denna lösning passar dock utmärkt även om marken är ojämn eller lutande.

Dem flesta skruvmodeller skruvas in 60-90cm i marken, så var uppmärksam på att inga nedgrävda kablar, vatten- eller värmerör eller likande blir skadade. På nedan bild använder man markskruv från Sluta Gräv.

Betongblock / Murblock på grus – Mindre förråd och lekstugor

Ska du bygga ett mindre förråd så kan betongblock vara ett prisvärt alternativ. Gräv ner till frostfritt djup, lägg markduk och fyll upp med makadam. Därefter kommer blocken som man kontrollerar att de ligger på rätt nivå i lod.

Platta på mark för den ambitiösa (Lämpar sig inte för friggebodar)

En av de mest stabila grunden är att bygga en betongplatta på mark. Denna typ av fundament är dock också den dyraste och mest tidskrävande.

Denna typ av grund lämpar sig bäst för de större attefallshusen. Om du väljer platta på mark när du ska sätta upp en friggebod så är det överdrivet.

Det går till som så att man bygger en gjutform där man placerar ut armeringsjärn och drar eventuella rör för vatten, avlopp och el. Sedan bokar man vanligtvis en betongbil som kommer och fyller formen med betong. Beroende på väder och värme stelnar betongen på 2-4 timmar. Den sista härdningen kan vara lång, men grunden kan användas efter 3-4 dagar efter gjutningen.

Kom dock ihåg att betongplattor lämpar sig bäst för större byggnader eller hus där du tänker installera golvvärme.

Vilken grund är bäst för just din situation?

När du ska välja grund för din friggebod eller attefallshus finns det olika alternativ att välja mellan. I detta inlägget har vi gått igenom fyra av de vanligaste alternativen.

Varje typ har sina egna för- och nackdelar, så det är viktigt att välja rätt för din specifika situation.

Om du vill hålla din budget nere och göra allt arbete själv är plintar en kostnadseffektiv lösning som fungerar i alla friggebodar och attefallshus.

Det smidigaste alternativet är markskruvar som både är prisvärda, enkla att installera samt att det går snabbt.

Större fritidshus eller attefallshus som ska ha golvvärme, vatten och avlopp så välj en platta. Det är en mer omfattande arbete att få till så det kan vara läge att anlita ett lokalt byggbolag som hjälper dig bygga detta.

Relaterade artiklar

Länkar
Attefallshus