SAMMANFATTNING

 

• AREA: Attefallshus 25 kvm kan som namnet avslöjar max vara 25 kvm utvändigt mått och de nya 30 kvm, 30 kvm utvändigt mått. Enkelt.

• AREA PÅ TOMT: Attefallshuset, oavsett 25 kvm eller 30 kvm och friggebodens (s.k. komplementbyggander) totala area på din tomt får max uppgå till 40 kvm. Dessa 40 kvm kan disponeras till exempel 30 kvm + 10 kvm istället för 25 kvm + 15 kvm. Om du redan har en friggebod på 15 kvm på tomten kan du alltså inte bygga ett attefallshus på 30 kvm. Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus där.

• MÅTT: För både attefallshus 30 kvm och 25 kvm gäller högsta nockhöjd på 4 meter från marken (inkl. plintar) och attefallshuset får ej byggas närmare än 4,5 från tomtgräns. Om attefallshuset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts grannarnas godkännande.

• ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Attefallshus 25 kvm kan användas både som komplementbostadshus i form av permanentbostad eller fritidshus men också som komplementhus t.ex. garage, kontor, förråd eller gäststuga. Attefallshus 30 kvm kan enbart användas som komplementbostadshus i form av permanentbostad eller fritidshus. Permanentboende menas när man stadigvarande bor på en adress och har skrivit sig på adressen. För permanentboende ska alla Boverkets byggregler följas. Fritidshus behöver dock inte uppfylla energi- eller tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler.

• ANSÖKAN: För både attefallshus 25 kvm och 30 kvm behövs en bygganmälan till byggnadsnämden för er kommun där ni tänkt placera huset. Attefallshuset får inte uppföras förrän ni har fått ett godkännande och ett startbesked av byggnadsnämnden.

• TILLGÄNGLIGHET: Både attefallshus 25 kvm och 30 kvm ska vara tillgängliga om de ska användas som permanentbostad. Attefallshus 25 eller 30 som ska byggas och användas som fritidshus behöver dock inte tillgänglighetsanpassas.

Läs mer hos Boverket